Hoe werkt
Freeset?

 
 1. De intake.
  Met Freeset binnen één week de financiën en het saneringsvoorstel in beeld;
 2. Het beheer.
  Freeset beheert inkomsten en heeft grip op betalingen;
 3. De infrastructuur.
  Nieuw digitaal proces met vergaande vereenvoudiging en versnelling;
 4. De hulpverlening.
  Maximale tijd voor achterliggende problematiek
 5. De capaciteit.
  Iedereen die dat wil, krijgt schuldhulp;
 6. De schuldeisers.
  Raamafspraken gaan hun betrokkenheid standaardiseren;
 7. Het restbedrag.
  Onmiddellijk aan schuldeisers uitgekeerd;
 8. De nazorg.
  Vrijwillige verlenging leidt tot continuïteit in ondersteuning;
 9. Het welzijn.
  Huishoudens krijgen een nieuw leven, schuldenstress en schaamte voorbij;
 10. De maatschappij.
  Het probleem verkleint, de kansengelijkheid gaat omhoog;
 11. De trendbreuk.
  Komende jaren de schulden van honderdduizenden gesaneerd;
 12. Het verdienmodel.
  Freeset is een stichting zonder winstoogmerk