Stichting
Freeset

 

In Nederland zijn zo’n 650.000 huishoudens met geregistreerde schulden die - om talloze redenen - zij niet meer kunnen aflossen. Elk jaar kloppen zo’n 80.000 nieuwe huishoudens aan voor hulp, waarvan minder dan de helft wordt toegelaten tot de (gemeentelijk) schuldhulp. De totale maatschappelijke kosten van de schuldproblematiek zijn vele miljarden per jaar.

 

Vanaf de zomer 2022 maakt Freeset hier het verschil. Met een nieuw concept dat de schuldhulp versimpelt en versnelt, tegen aanzienlijk lagere (maatschappelijke) kosten. Zo worden de komende jaren de schulden van honderdduizenden huishoudens gesaneerd. Met voor hen een nieuw leven en toegenomen kansengelijkheid.

Hoe werkt Freeset?

 

Freeset is een stichting zonder winstoogmerk. Met een klein team ervaren specialisten uit de schuldhulpverlening, communicatie, financiële wereld, ICT en projectmanagement. En de ijzeren wil om hier het tij te keren.

 

 


Postadres
Oudegracht aan de werf 84
3511AC Utrecht


Bezoekadres
Vrieslantlaan 6
3526AA Utrecht


kvk: 84064234
IBAN: NL96 BUNQ 2065 3754 93
RSIN: 863082580


Statutaire doelstelling
Het bevorderen dat personen met een problematische schuldpositie dusdanig worden ondersteund en bijgestaan dat dezen weer kunnen deelnemen aan de maatschappij, zomede al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.


Privacy
Onze privacy policy is van kracht en staat beschreven op Privacy.