Schulden­problematiek
in het kort

 

1,2 miljoen

Schattingen geven aan dat er in Nederland tussen de 600.000 - 800.000 huishoudens zijn met risicovolle schulden. Er zijn ruim 600.000 huishoudens met schulden die zij niet meer kunnen aflossen; geregistreerde problematische schulden.

 

36.000

Per jaar worden zo'n 36.000 mensen in de schuldhupverlening geaccepteerd, via de gemeente of via de rechter.

Dweilen met de kraan open

Elk jaar komen er meer dan 80.000 nieuwe huishoudens met problematische schulden bij. Voor minder dan de helft van de huishoudens die hulp vragen is plaats in de schuldhulp. Dit is 'dweilen met de kraan open'.

 

Mensen met schulden verliezen hun baan

Mensen die lang te maken hebben met problematische schulden verliezen door stress, verzuim en andere redenen na verloop van tijd vrijwel allemaal hun baan. Terwijl er geen gedegen onderzoek beschikbaar is, lijkt er onder schuldhulpprofessionals consensus te bestaan dat tijdens het ontstaan van de problemen een ruime minderheid van de huishoudens een vast inkomen heeft. Snelle schuldhulp kan mensen dus helpen hun baan te behouden.

 

Hoe langer het duurt, hoe groter het probleem

Het duurt gemiddeld ruim 6 jaar voor een huishouden hulp krijgt waarna de schuldhulp 3 tot 5 jaar duurt. Op het moment dat een huishouden schuldhulp vraagt, is het uitstaand bedrag opgelopen tot zo’n € 40.000. Dan zijn er ook veel kosten voor invorderingsrente en incasso in rekening gebracht. Schuldhulpverleners schatten dat deze laatst genoemde kosten dan 1/3 of meer van het schuldentotaal is.

 

Snelheid verveelvoudigt de hulpcapaciteit

Bij huishoudens in de schuldhulp duurt het momenteel zo’n 8 maanden voordat een definitief klantbeeld en een saneringsvoorstel op tafel liggen. Door deze tijd te verkorten tot 1 week, kunnen er meer mensen tegelijk geholpen worden door hetzelfde aantal mensen.

 

Een beperkte groep schuldeisers

Huishoudens met problematische schulden hebben vaak met 12 tot 14 verschillende schuldeisers te maken, vrijwel allemaal grote landelijke en regionale organisaties. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en de overheid.

 

Schuldeisers verkopen hun schulden

Veel grote schuldeisers verkopen hun uitstaande schulden aan commerciële incassobureaus. Zij hanteren in hun businessmodel een horizon van vaak wel 20 jaar om de schuld te innen. Dus is het niet in hun belang om mensen snel schuldenvrij te maken.

 

De maatschappelijke kosten zijn enorm

Alle kosten opgeteld creëren een kostenpost van vele miljarden euro’s per jaar. Directe kosten betreffen kosten als schuldhulpverlening, bewindvoering en kosten voor de rechtspraak. Uitkeringen aan mensen met schulden (door geringe doorstroming van uitkering naar werk door hen) en extra ziekteverzuim zijn belangrijke indirecte kosten. Ook de inspanningen om vorderingen te innen en de noodzakelijke afboekingen van oninbare vorderingen leiden tot miljarden euro’s aan indirecte kosten per jaar.

Wat is nodig voor een trendbreuk?

Schuldsanering sneller, goedkoper, toegankelijker, gedigitaliseerd en aantrekkelijker voor zowel huishoudens met schulden als schuldeisers, bewindvoerders en de schuldhulp. Met meer focus op achterliggende problemen.